Možda vas zanimaju i...
Interaktivna Google mapa
Interaktivna Google mapa
Pronađite željenu lokaciju ili atrakciju pomoću Google mape ili izaberite kategoriju koja Vas najviše interesuje od muzeja do prirodnih spomenika, restorana, galerija...
Više

 
PočetnaPrirodno naslijeđe › Bjelašnička sela
Bjelašnička sela
 
 
 
 
Visoravan omeđenu Bjelašnicom sa sjevera, Treskavicom sa istoka, Visočicom s juga i planinom Obalj sa zapada nazivamo bjelašničkim platoom. U ovom jugoistočnom predjelu Bjelašnice, u gornjem toku rijeke Rakitnice, nalazi se nekoliko sela na njenoj desnoj strani: Umoljani, Kramari, Lukavac, Brda, Milešići, Šabići i Rakitnica, a na brdima uz lijevu obalu su veća naselja Bobovica i Tušila.

Na južnim obroncima Bjelašnice, na 1472 metra nadmorske visine, smjestila su se planinska sela u kojima ljudi i danas žive jednako kao prije stotinu i više godina. Sela Lukomir i Umoljani među posljednjim su planinskim selima u istočnoj Evropi gdje je sačuvan tradicionalni način života.

Selo Lukomir
Lokacija: Okolina Sarajeva i planine
Selo Umoljani
Lokacija: Okolina Sarajeva i planine