Evropski JerusalemIslamski vjerski objekti › Careva džamija
Careva džamija
Careva džamija
Upravo ovdje, oko ove džamije, podignute su prve građevine u Sarajevu. Na mjestu današnje džamije bila je drvena džamija s krovom na četiri vode. Osnivač Sarajeva Isa-beg Ishaković ju je izgradio 1457. godine...
Lokacija: Stari Grad
...u čast sultana Mehmeda II Fatiha, pa je u narodu nazvana Carevom džamijom. Uz džamiju je Isa-beg izgradio hamam, podigao most preko Miljacke, a s druge strane rijeke kameni han (karavan-saraj Kolobara) te veći broj dućana u hanu i oko njega, čime počinje urbano formiranje grada.

Mahala koja je formirana oko džamije nazvana je Mahala Careve džamije, kasnije Careva mahala, i predstavljala je prvi sarajevski stambeni kvart. Današnja džamija izgrađena je 1566. godine, na zahtjev Sarajlija, a finansirao ju je sultan Sulejman Veličanstveni. Munara džamije je osmerokutna i jedna je od najljepših u Bosni i Hercegovini.

Uz Carevu džamiju sačuvan je harem sa preko stotinu nišana i jednim starim nedatiranim nišanom za koji se vjeruje da pripada mezaru Isa-bega Ishakovića.
Drugi srodni objekti
Možda vas zanimaju i...
Interaktivna Google mapa
Interaktivna Google mapa
Pronađite željenu lokaciju ili atrakciju pomoću Google mape ili izaberite kategoriju koja Vas najviše interesuje od muzeja do prirodnih spomenika, restorana, galerija...
Više