PočetnaDogađaji i novosti
Program kulturnih zbivanja
April 2017.
Global Chef's Challenge u Sarajevu
16.04.2015
Global Chef's Challenge u Sarajevu
Takmičenje kuhara "Global Chef's Challenge", pod pokroviteljstvom Svjetske kuharske organizacije (WACS), odvija se u Sarajevu od 16. do 18.aprila.
Na takmičenju učestvuje oko 30 učesnika iz 15 zemalja svijeta, a snage će odmjeriti u tri kategorije: Young Chef's Challenge (juniori), Global Chef's Challeng (šefovi kuhinja) i Global Pastry Chef's Challenge (slastičari).

U sklopu ove manifestacije planirana su još dva događaja, a to su obaranje Gunnissovog rekorda u pravljenju najveće porcije begove čorbe i Evropska konferencija kuharskih asocijacija.

Begova čorba se kuha 17. aprila u jutarnjim satima ispred Doma oružanih snaga BiH. Za pravljenje čorbe će takmičari koristiti tonu piletine, 200 kilograma mrkve i 15 kilograma bamije. Oko 15.000 porcija  će se dijeliti građanima i gostima, a dio će se donirati i narodnim kuhinjama. Rekord koji se treba oboriti je 4.026 litara.

Cilj ovog takmičenja je doprinos izgradnji brenda BiH kao jedinstvene gastro-turističke destinacije.
ostale novosti