Evropski JerusalemIslamski vjerski objekti › Hadži Sinanova tekija
Hadži Sinanova tekija
Hadži Sinanova tekija
Hadži Sinanovu tekiju je sagradio Hadži Sinan-aga, bogati sarajevski trgovac, ili njegov sin Mustafa-paša, silahdar sultana Murata IV (ar. silahdar - službenik na dvoru koji brine o čuvanju i održavanju oružja), između 1638. i 1640. godine.
Lokacija: Stari Grad
Objekt ima više prostorija: semahanu (prostorija gdje se obavlja derviški obred zvani zikr), stan za šejha, musafirhanu (prostoriju za putnike namjernike), te mejdan odaju, koju dijeli jedan mali uski hodnik od kahve-odžaka. Posebnu vrijednost predstavlja preko stotinu kaligrafskih natpisa na zidovima ulaznog i dvorišnog dijela tekije. Oni po likovnoj vrijednosti spadaju među najvrednija umjetnička ostvarenja ove vrste.

Pored redovnih derviških obreda, u tekiji se učio tesavuf (ar. tesavvuf – sufizam, misticizam), čitana su i izučavana djela na perzijskom, turskom i arapskom jeziku. Šejhovi i derviši Hadži Sinanove tekije i sami su bili pjesnici, a među njima je najpoznatiji šejh Hasan Kaimija. Uz tekiju se nalazi i mezarje s turbetima Hadži Sinana i njegove supruge.
Drugi srodni objekti
Možda vas zanimaju i...
Interaktivna Google mapa
Interaktivna Google mapa
Pronađite željenu lokaciju ili atrakciju pomoću Google mape ili izaberite kategoriju koja Vas najviše interesuje od muzeja do prirodnih spomenika, restorana, galerija...
Više