Sarajevo kroz historijuOsmanlijski period › Kuća Alije Đerzeleza
Kuća Alije Đerzeleza
Kuća Alije Đerzeleza
Kuća Alije Đerzeleza u mahali Sagrdžije predstavlja tip bogate esnafske kuće i vjerovatno je najstarija kuća u Sarajevu. Prema predanju, ovo je kuća u kojoj je nekada živio Alija Đerzelez...
Lokacija: Stari Grad
...najpoznatiji ovdašnji junak krajiškog ratišta i lik iz narodne epike. Kao i Svrzinu kuću (muzej), i ovaj rezidencijski objekt sačinjavaju haremluk (ženski dio kuće) i selamluk (muški i gostinjski dio kuće), dvije avlije, muška i ženska, i velika bašča.
Drugi srodni objekti
Možda vas zanimaju i...
Interaktivna Google mapa
Interaktivna Google mapa
Pronađite željenu lokaciju ili atrakciju pomoću Google mape ili izaberite kategoriju koja Vas najviše interesuje od muzeja do prirodnih spomenika, restorana, galerija...
Više