Sarajevo kroz historijuOsmanlijski period › Zanatski sokaci
Zanatski sokaci
Zanatski sokaci
U Kazandžiluku se više od pet stoljeća njeguje ručna izrada i cizeliranje bakarnog i kalajisanog posuđa i drugih predmeta za kućnu upotrebu. Kazandžije su nadaleko poznate po svom umijeću i kvalitetu proizvoda.
Lokacija: Stari Grad
Pored ovih zanata, u Sarajevu su postojali i drugi esnafi koji su činili sarajevsku čaršiju: abadžije (krojači seoske odjeće od domaćeg platna); atari (apotekari/travari); baltadžije (zanatlije za izradu balti – vrsta oružja u obliku sjekire); bardakčije (keramičari); bičakčije (nožari); čizmedžije (obućari); ćurčije (krznari); halači (jorgandžije, pucari vune i pamuka); halvadžije (slastičari); kujundžije (zanatlije koji izrađuju predmete od zlata, srebra i bakra i ukrašavaju ih na tradicionalan način); sarači (sedlari); tabaci (kožari) i drugi.

Bravadžiluk je nekada bila ulica zanatlija bravara. Danas u njoj nema bravarskih radnji, nego se u njoj nalazi veliki broj tradicionalnih restorana – buregdžinica, aščinica, ćevabdžinica. Stoga je ovo carstvo bosansko-orijentalne kuhinje postalo nezaobilazno mjesto svih posjetitelja Sarajeva.

Jedna od prvih sarajevskih ulica, nastala u prvoj polovini 16. stoljeća, Sarači, danas predstavlja centralnu ulicu Baščaršije. Ime je dobila po saračima, zanatlijama koji izrađuju i prodaju predmete od kože. Neki od njih su bili najbogatiji građani u Sarajevu, a među njima je bilo i nekoliko značajnih dobrotvora. U Saračima su nastale neke od najznačajnijih građevina starog Sarajeva – Kolobara han, Begova džamija, Kuršumlija medresa, Hanikah, Morića han, Gazi Husrev-begov bezistan, Sahat-kula i druge. Gazi Husrev-beg je podigao 200 dućana u sarajevskoj čaršiji, od toga 60 u Saračima.

Gazi Husrev-begova ulica, u narodu poznata kao Zlatarska ulica, jedna je od najljepših ulica na Baščaršiji. Svojom zapadnom stranom naslanja se na Gazi Husrev-begov bezistan, duž čijeg istočnog zida su prodavnice izgrađene nakon adaptacije Bezistana po uzoru na prvobitni izgled objekta. Ulica graniči i s Kujundžilukom, kao i s ulicom Mudželiti mali, manjom sarajevskom ulicom nekadašnjih knjigovezaca (ar. mudželit – knjigovezac). S njene gornje strane nalazi se ulica Mula Mustafe Bašeskije, s donje strane ulica Zelenih beretki, a negdje na polovini je sijeku ulice Sarači i Ferhadija.

Drugi srodni objekti
Možda vas zanimaju i...
Interaktivna Google mapa
Interaktivna Google mapa
Pronađite željenu lokaciju ili atrakciju pomoću Google mape ili izaberite kategoriju koja Vas najviše interesuje od muzeja do prirodnih spomenika, restorana, galerija...
Više